Farm hanggang Table

Orchard sa Table

100% Totoo. Sariwa. Authentic.

Nag-iisang Pinagmulan. Lahat Natural. Non-GMO.
Walang Pesticides, Additives, at Trans Fat.
Vegan at Gluten-Free.

Ang aming avocado oil ay nagpapataas ng anumang recipe sa kanyang gourmet, buttery flavor, at rich aroma.

Ang Fruittal Extra Virgin Avocado Oil ay hindi nilinis at pinalamig na eksklusibo mula sa laman ng mataas na kalidad na Hass avocado na tumutubo sa matabang lupa ng California, estado ng USA.

Ang banayad na klima ng rehiyong ito, maaraw na kalangitan, at masaganang mineral na lupa ay nagbibigay ng mga avocado, ang kanilang mga natatanging katangian na nagpapahintulot sa langis ng avocado na magkaroon ng malambot na pagkakapare-pareho, mayaman na berdeng kulay, at kakaibang aroma ng prutas.

Gourmet Chef? Paboritong Langis

Mataas na Smoke Point 450 °F (232 °C)

paggisa

pagbibihis

pag-ihaw

smoothies

pagluluto sa hurno

hummus

Mga Benepisyo ng Fruittal Avocado Oil

Ang Masarap na Paraan sa Kaayusan!

Naghahanap ng masarap at malusog na alternatibo sa mantikilya at regular na mga langis sa pagluluto?
Enjoy the flavor of freshly sliced avocado with the wholesome goodness of our premium, extra virgin, and cold-pressed avocado oil – a truly heart healthy oil option!

AS SEEN ON
Fruittal.com | HomepageFruittal.com | Homepage
AND OVER 400 NEWS SITES
Fruittal.com | Homepage
Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site.

We also use third-party cookies that help us analyze how you use this website, store your preferences, and provide the content and advertisements that are relevant to you. These cookies will only be stored in your browser with your prior consent.

You can choose to enable or disable some or all of these cookies but disabling some of them may affect your browsing experience.

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Always Active

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Always Active

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Always Active

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Always Active

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

X